انجمن های گفتگو گرین
احتیاج به براکت ssd 2.5" کیس z8 panzer - نسخه‌ی قابل چاپ

+- انجمن های گفتگو گرین (https://forum.green.ir)
+-- انجمن: بخش محصولات گرین - GREEN (https://forum.green.ir/forumdisplay.php?fid=5)
+--- انجمن: کیس (https://forum.green.ir/forumdisplay.php?fid=6)
+--- موضوع: احتیاج به براکت ssd 2.5" کیس z8 panzer (/showthread.php?tid=425)احتیاج به براکت ssd 2.5" کیس z8 panzer - Elderado - 01-10-2022

احتیاج به یک عدد براکت ssd 2.5" بکار رفته در کیس  z8 panzer

هزینه اش + هزینه پست با خودم.البته اگر امکانپذیر و موجوده؟
@Mahdi_Moosavi
سپاسگذارم


RE: احتیاج به براکت ssd 2.5" کیس z8 panzer - Mahdi_Moosavi - 01-10-2022

سلام. متاسفانه وجود نیست.